കഷണ്ടി കാരണം ഇനി നിരാശപ്പെടേണ്ട !!! കഷണ്ടിക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യ ഹെൽത്ത്‌കെയറിൽ….!!!#postcovidrecovery #hairfalltreatment #hairfallcontroltreatment #baldnesstreatment #baldnesscure #haircarespecialist #prphairrestoration *മുടി കൊഴിച്ചിലിന് വിട പറയു. മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ അതിനൂതന ചികിത്സ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ പാലാരിവട്ടത്ത് ഫേഷ്യ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ. *മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ അതിനൂതന PRP ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യയിലു൦. *കഷണ്ടിക്ക് ഇനി ബൈ പറയാ൦… പാലാരിവട്ടത്ത് ഫേഷ്യ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനി കഷണ്ടിക്കും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ.

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© 2018 drshibumohammed.com. All Rights Reserved.